Odpowiedzi

2010-03-18T18:47:05+01:00
Wielokrotność to iloczyn liczby przez kolejne liczby naturalne
np. W4 = (0,4,8,12,16 ...)
2 3 2
2010-03-18T18:47:27+01:00
W matematyce elementarnej, wielokrotność liczby naturalnej a, to każda liczba b postaci b = na, gdzie n jest liczbą naturalną. Definiuje się też całkowite wielokrotności liczby rzeczywistej r jako liczby rzeczywiste s postaci s = kr, gdzie k jest liczbą całkowitą.
4 2 4
2010-03-18T18:48:53+01:00
Wielokrotność to liczba całkowita, która powstała z danej liczby przez pomnożenie jej przez inną liczbę całkowitą.
4 4 4