Musze odpowiedzieć na pytania kontrolne z podręcznika:
1.Jak dzielą się sakramenty święte?
2.Co jest celem sakramentów świętych?
3.Kto jest źródłem życia sakramentalnego?
4.Jaki jest związek między sakramentem chrztu a sakaramentem bierzmowania?
5.Jakie łaski otrzymuje człowiek w sakramentach świętych?
6.Jakie łaski otrzymujemy w sakramencie bierzmowania?
7.Jakie znaczenie ma sakrament bierzmowania w umacnianiu wiary?
8.Czym charakteryzuje się głęboka wiara?
9.Jakie są kolejne elementy liturgii sakramentu bierzmowania?
10.Kto jest szafarzem sakramentu bierzmowania?
11.Jak należy przygotować się do sakramentu bierzmowania?
12.Kto może być świadkiem bierzmowania?
13Jaka jest rola świętego patrona w życiu chrześcijanina?
14.Dlaczego ważny jest wybór imienia, które otrzymujemy w sakramencie bierzmowania?
15.Jakie jest znaczenie sakramentu bierzmowania w budowaniu postawy dojrzałości chrześcijańskiej?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T20:03:50+01:00
1. na pierwsze, na najpotrzebniejszy i na pierworodny.
4. sakrament chrztu świętego gładzi grzech pierworodny (grzech pierwszych ludzi) a bierzmowanie nie wiem :D
3. Jezus Chrystus
5. łaskę uświęcającą
7. ponieważ utrwalamy swoje więzi z Bogiem.
8. niełamaniem przykazań bożych lub kościelnych (chyba)
Nie wiem czy to dobrze. Bo nie mam czasu myśleć bo myśle nad matmą... Mam nadzieję że chociaż troszeczke pomogłem ;p
2 1 2