Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-19T10:44:09+01:00
1.Miłość rodzinna jest to miłość całej rodziny można się przy niej wspierać jak i zarazem pomagać sobie nawzajem
Miłość do ojczyzny jest to miłość do ziemi w której zamieszkujemy od urodzenia

2.Moim zdaniem czwarte przykazanie nie ma nic wspólnego z miłością do ojczyzny tylko i wyłącznie do rodziny i najbliższych mi osób!

3.Patryjotyzm w rozumieniu chrześćjańskim oznacza miłość do jedynego boga, jak i zarazem pana naszego jedynego!!

4.ekumenizm-wspólnota), ruch dążący do zjednoczenia wszystkich wyznań, ruch na rzecz jedności Kościoła, zwany też ruchem ekumenicznym. Odbywa się to poprzez prowadzenie dialogu, przy zachowaniu tożsamości religijnej.


prosze:)
5 4 5