Zeszyt i ołowek kosztują 2,75. Zeszyt jest droższy od ołówka o 95groszy. Ile kosztuje zeszyt a ile ołówek?


Do Muzeum Narodowym w Warszawie na wystawę malarstwa polskiego przyjechały 2 wycieczki. W jednej uczestniczyłobtrzy razy więcej osób niż w drugiej> Razem przyjechało 168 osób. Ile osób uczestniczyło w każdej z wycieczek?

1

Odpowiedzi

2010-03-18T18:57:20+01:00
Zad.1
2,75 - 0,95 = 1,80
2,75 - 1,80 = 0,95
Odp.: Zeszyt kosztuje 1,80 a ołówek 0,95.

zad.2
x - 1 wycieczka
3x - 2 wycieczka

4x=168
4:2 = 165:2
1x = 42
Odp.: W jednej wycieczce uczestniczyło 42 osoby, a w 2 wycieczce 126 osób