Zeszyt i ołowek kosztują 2,75. Zeszyt jest droższy od ołówka o 95groszy. Ile kosztuje zeszyt a ile ołówek?


Do Muzeum Narodowym w Warszawie na wystawę malarstwa polskiego przyjechały 2 wycieczki. W jednej uczestniczyłobtrzy razy więcej osób niż w drugiej> Razem przyjechało 168 osób. Ile osób uczestniczyło w każdej z wycieczek?

3

Odpowiedzi

2010-03-18T18:53:11+01:00
2010-03-18T18:54:01+01:00
X - cena ołówka
x+0,95 - cena zeszytu

x+x+0,95 = 2,75
2x + 0,95 = 2,75 /-0,95
2x = 1,8 /:2
x = 0,9

--
x - liczba osób na pierwszej wycieczce
3x - liczba os. na drugiej wycieczce

x+3x = 168
4x=168 /:4
x= 42
2010-03-18T18:58:00+01:00
Zad.1.
x-cena zeszytu
x-95gr-0,95zł
x+x-0,95=2,75
2x-0,95=2,75
2x=3,70
x=1,85zł-cena zeszytu
1,85zł-0,95zł=0,90zł-cena ołówka
Zad.2.
3×x-liczba osób pierwszej wycieczki
x-liczba osób drugiej wycieczki
3x+x=168
4x=168 /:4
x=42

3×42=126-pierwsza wycieczka
42-druga wycieczka