Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T20:11:52+01:00
Потопа, художественный фильм режиссера Ежи Гофмана, экранизация романа Генрика Сенкевича с тем же именем, вторая часть трилогии. Цветная пленка, отрицательно: Eastmancolor-Panavision 35 мм. Год выпуска: 1973-74 Дата выхода: 2 сентября 1974 г. В 1974 г. он получил премию "Оскар".
В ролях:
* Даниэль Ольбрыхский (Эндрю Кмиты)
* Маргарет Braunek (Александр Billewiczówna)
* Тадеуш Ломницкий (полковник Майкл Джордж Майкл)
* Казимеж WICHNIARZ (Джон Онуфрий Заглоба)
* Владислав Ханьча (Janusz Фр. Радзивилл)
* Лешек Teleszyński (Богуслав Фр. Радзивилл)
* Рышард Filipski (сержанта Сорока)
* Веслав Мазуркевич (тетя Kulwiecówna)
* Фрэнсис Pieczka (старый Kiemlicz)
* Lesław Яницкий (Дамиан Kiemlicz)
* Вацлав Яницкий (Космы Kiemlicz)
* Бруно O'Ya (Józwa Бутрым)
* Влодзимеж Беднарски (Zend)
* Bogusz Bilewski (Kulvietis - Hipocentaurus)
* Андрей Козак (Rekuć Лелива)
* Станислав Михальский (Яромир KOKOSIŃSKI)
* Лешек Herdegen (Иоанна Сакович)
* Кшиштоф Ковалевски (Ковальски)
* Станислав Jasiukiewicz (До отец Августин Kordecki)
* Веслав Голас (Стефан Чарнецки)
* Петра Павловского (Иоанн II Казимира Вазы)
* Leon Немчик (Карл X Густав)
* Болеслав Plotnicki (священника)
* Иоланта Лота (Terka Gasztowtówna-Pacunelka)
* Анна Seniuk (Marynia Gasztowtówna-Pacunelka)
* Частные Szykulska (Zoni Gasztowtówna-Pacunelka)
* Ежи Przybylski (генерала Миллера)
* Тадеуш Шмидт (Кол. Oskierko)
* Штефан Шмидт (Тизенгауз)
* Мечислав Войт (hr. Wrzeszczowicz)
* Леонардо Andrzejewski (AGA)
* Аркадиуш Базак (Кол. Kuklinowski)
* Ежи Fedorowicz (Браун)
* Адам Perzyk (Кол. Kharlamp)


Potop, film fabularny w reżyserii Jerzego Hoffmana, ekranizacja powieści Henryka Sienkiewicza pod tym samym tytułem, drugiej części Trylogii. Film barwny, negatyw: Eastmancolor-Panavision 35 mm. Rok produkcji: 1973-74 r. Data premiery: 2 września 1974 r. W 1974 roku otrzymał nominację do Oscara.
Obsada:
* Daniel Olbrychski (Andrzej Kmicic),
* Małgorzata Braunek (Aleksandra Billewiczówna),
* Tadeusz Łomnicki (płk Jerzy Michał Wołodyjowski),
* Kazimierz Wichniarz (Jan Onufry Zagłoba),
* Władysław Hańcza (Janusz ks. Radziwiłł),
* Leszek Teleszyński (Bogusław ks. Radziwiłł),
* Ryszard Filipski (wachmistrz Soroka),
* Wiesława Mazurkiewicz (ciotka Kulwiecówna),
* Franciszek Pieczka (stary Kiemlicz),
* Lesław Janicki (Damian Kiemlicz),
* Wacław Janicki (Kosma Kiemlicz),
* Bruno O'Ya (Józwa Butrym),
* Włodzimierz Bednarski (Zend),
* Bogusz Bilewski (Kulwiec - Hipocentaurus),
* Andrzej Kozak (Rekuć Leliwa),
* Stanisław Michalski (Jaromir Kokosiński),
* Leszek Herdegen (Jan Sakowicz),
* Krzysztof Kowalewski (Roch Kowalski),
* Stanisław Jasiukiewicz (przeor o. Augustyn Kordecki),
* Wiesław Gołas (Stefan Czarniecki),
* Piotr Pawłowski (Jan II Kazimierz Waza),
* Leon Niemczyk (Karol X Gustaw),
* Bolesław Płotnicki (ksiądz),
* Jolanta Lothe (Terka Gasztowtówna-Pacunelka),
* Anna Seniuk (Marynia Gasztowtówna-Pacunelka),
* Ewa Szykulska (Zonia Gasztowtówna-Pacunelka),
* Jerzy Przybylski (gen. Miller),
* Tadeusz Schmidt (płk Oskierko),
* Stefan Szmidt (Tyzenhauz),
* Mieczysław Voit (hr. Wrzeszczowicz),
* Leonard Andrzejewski (Aga),
* Arkadiusz Bazak (płk Kuklinowski),
* Jerzy Fedorowicz (Braun),
* Adam Perzyk (płk Charłamp),