Proszę o pytanie, twierdzenie, pytanie.

1). Przeczytałam ciekawą książkę tydzień temu.
2). On miał psa 2 lata temu.
3). Oni zrobili zadanie wczoraj.
4). Mama kupiła ładną sukienkę w zeszły piątek.
5). On napisał list do babci.
6). Oni byli w kinie tydzień temu.
7). Ty musisz zostać w domu.
8). Jej nie wolno iść do pracy dzisiaj.
9). My powinniśmy posprzątać pokój.
10). Wam nie wolno grać na komputerze.

Proszę, żeby nikt tego nie dawał na tłumacz, ani nie kopiował od innych, bo inaczej zgłoszę SPAM!!!

3

Odpowiedzi

2010-03-18T19:11:04+01:00
1.I read the interesting book week ago.
Did you read interesting book week ago?
Yes, i did
2.He had dog 2 years ago.
Did he have dog 2 years ago?
Yes, he did
3.They do homework yesterday.
Did they do homework yesterday?
Yes, they did
4.Mum bought pretty dress last Friday.
Did mum buy pretty dress last Friday?
Yes, she did
5.He wrote letter to grandmother.
Did he wrote letter to grandmother?
Yes, he did
6.They were at the cinema the week ago.
Did they were at the cinema week ago?
Yes, they did
7.You must stay at home.
Did he must stay at home?
Yes, he did
8.We should clean room.
Should they clean room?
Yes, they should
9.She isn't allowed to go to work today.
Isn't she allowed to go to work today?
No, she isn't
10.You aren't allowed to play on a computer.
Aren't you allowed to play on a computer?
No, we aren't

Myśle że pomogłem :)
2010-03-18T19:12:30+01:00
1) Did you have an interesting book a week ago?
Yes, I had
2) Had he a dog 2 years ago?
Yes, he had
3) Did they make the task yesterday?
Yes, they did.
4) Did your mother buy a nice dress last Friday?
Yes, she did
5) Did he write a letter to grandma?
Yes, he did
6) Did they be in the cinema a week ago?
Yes, they did.
7) Must you be alone at home?
Yes, you must
8) Must it go to work today
No, it mustn't
9) Are you need to clean up the room?
yes, we are
10) Allowed you to play on the computer?
No, I am not.


ps. tlumaczylam sama:)
mam nadzieje ze pomoglam
2010-03-18T19:15:12+01:00
1.) I red an interesting book one week ago.
Did you red an interesting book last week?
I'm reading an interesting book.
2.) He had a dog 2 years ago.
Did he ever had a dog?
I have a dog.
3.) They did an exercise yesterday.
They're doing an exercise.
Did they do an exercise yesterday?
4.)My mum bought me a nice dress last friday.
Did your mum bought you any nice dress?
My mum buying me a nice dress/
5.) He wrote letter to his grandma
Did he wrote a letter to his grandma?
He's writing letter to his grandma.
6.) They were in the cinema last week.
Did they were in the cinema last week?
They're in the cinema.
7.)You must stay in home.
Did you must stay in home.
8.) She can't go to work today.
Did she go to the work?
she's going to work.
9.) We have to tidy a room.
Did you tidied a room?
We are tiding a room.
10.)You can't play the computer.
Did you played the computer?
We're playing the computer.