Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T19:11:28+01:00
ZAD. 14
0,75*x=300
x=300:0,75
x=400 m²

P=a²
400m²=a²
a=20m

20*4-6=80-6=74m

74m:10=7,4~8

odp. ta działka zajmuję 400m². Potrzeba 74m siatki na ogrodzenie tej działki. Należy kupić 8 rolek siatki.

ZAD. 15
Ob.: x+y+5+3y+4x-2y+1=5x+2y+6

x=3,8
y=2,4

5*3,8+2*2,4+6=19+4,8+6=29,8

ZAD.16.

r=85cm
TT=liczba pi
l=2TTr=2TT*85=170TT~170*3,14=533,8cm=53,38dm

53,38dm>53dm

odp. 53dm koronki nie wystarczy na obszycie tego obrusa.

1 5 1