Odpowiedzi

2009-10-27T14:45:07+01:00
Oblicz masę:
a)4 moli siarki
1 mol siarki to 32g
4 mole S = 4 × 32g = 128g

b) 0,25 mola kwasu azotowego (V)
masa 1 mola kwasu = 63g
masa 0,25 mola = 0,25 × 63 = ?

Oblicz jaka część mola stanowi:
a) 4,9 g kwasu fosforowego
kwas H3PO4 ma masę: 98g
z proporcji wyliczamy, że:
98g ---- 1 mol
4,9g ---- x mol
x = 4,9 : 98
x = 0,05 [mol]

b) 2,2 g tlenku węgla
tlenek węgla II ma masę: 28g
2,2 : 28 = 0,08 [mol]

Oblicz ile moli stanowi:
a) 6,72 dm3 tlenu-O2
22,4dm3 --- 1 mol
6,72dm3 --- x
x = 6,72 : 22,4
x = 0,3 [mol]

b) 448 dm3 argonu-Ar
448 : 22,4 = 20 [mol]