Przedstaw podział cesarstwa Karolingów.
przeróbcie to :

Frankowie byli jednym z plemion Grmańskich, które w czasie kryzysu Cesarstwa Zachodnio-rzymskiego wtargneły na jego tereny. Frankowie przez
długi okres byli poganami.Dopiero w 496r.n.e król Chlodwig ochrzcił sieie i lfranków. Jako jedyne plemie Germańskie Frankowie mwyznawali tą samą
religie co ludność Zachodniorzymska.Zapewniło im to uznanie.Państwo Franków było państwem patrymonialnym(tj. uznawane było za własność rodziny
królewskiej)Najwyższe zasługi zdobywali zarządcy dworu królewskiego majordomi.Urzad ten zdobyła rodzinaKarolingów..To oni tak naprawde(a nie król)
rządzili państwem.

Kolejny majordom,Pepin obalił w 751r. ostatniego króla z dynastii meorwingów.Nakazał papierzowi namascic sie świętymi olejami.Wzamian za to
ofiarował mu wsparcie wojskowe na terenie Italii.

Syn Pepina,Karol Wielki okazał sie najwybitniejszym władcą państwa Franków.Karol wielki panował w latach 768-814.Udało mu sie zjednoczyć
więlkszosc państw chrześcijańskich europy zacodniej.Stwożył on nowe prawo SALICKIE.Ponieważ dawne imperium rzymskie podzielone było wtedy
na 2 cześć:
-Zacodnią(państwo Franków)
-Wschodią(Bizancjum, pod panowaniem cesarzowej Ireny)
Karol chciał ożeic sie z Ireną, w celu zjednoczenia dawnego imperium.Przeszkodził mu w tym jednak papież StefanII, który w 800r. ukoronował Karola
na cesarza Zachodniego.Oznaczao to powrót(po ponad 300letniej przerwie) cesarstwa zachodnio rzymskiego.

Za jego panowania miało miejsce odrodzenie, czyl renesans Karoliński.(Karol nakazał ujednolicic pismo i system naucznia,sprowadził uczonych, po to
by odnowic język łacińsi, do którego wtedy powrócono)
Stolica państwa Franków był Akwizgran.Podzielone było na 700hrabstw(rządzonych przez hrabiów)i na marchie.

Po śmierci Karola Wielkiego( 804r. )władze przejął Ludwik Pobożny.Podzielił on państwo pomiędzy swych 3 synów:
Lotara,Karola Łysego i Ludwika Niemieckiego.

-Lotar, dostał: Italie
-Ludwik Niemiecki:tereny dzisiejszych Niemiec(kr.wschodniofrankijskie)
-Karol Łysy: ogólnie tereny dzisiejszej Francji (królestwo zachodniofrankijskie)

Władze w królestwie zachodniofrankijskim(Franja)przejeła rodzina Kapetyngów.W Itali tez nie działo sie najlepiej.


PILNE !!!
Z góry wielkie dzięki ;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-19T15:57:24+01:00
Niezbyt jasno sformułowane pytanie... ale:

Karol Wielki, syn Pepina, stworzył państwo obejmujące tereny dawnego Cesarstwa Zachodniorzymskiego w Europie, a nawet więcej. Swoje państwo podzielił na hrabstwa i marchie, stworzył wiele stanowisk urzędniczych kontrolujących wykonywanie jego rozkazów. Marchie od hranstw różniły się pod wieloma względami: zawsze lażały przy granicach państwa, ich władcy (margrabiowie) mieli większe uprawnienia od hrabiów: bez rozkazu króla mogli organizować wyprawy wojenne. Związane było to oczywiście z większym zagrożeniem najazdów.
Jego państwo zostaje w końcu podzielone w 843r. w Verdun między:
- Karola Łysego (ogólnie tereny dzisiejszej Francji - królestwo zachodniofrankijskie)
- Lotara (tereny w Italii oraz pas ziemi ciągnący się do morza)
- Ludwika Niemieckiego (w dużym przybliżeniu tereny dzisiejszych Niemiec - wschodniofrankijskie
Państwo Lotara nie przetrwało długo. Było zajmowane między innymi przez następców Karola i Ludwika - państwa tej dwójki stały się zalążkami Francji i Niemiec.

I chyba o to chodziło ;)
2 5 2