Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-19T08:46:45+01:00
Zapylenie krzyżowe:
Duży barwny kwiat zwabia owady. Budowa pręcików i słupka uniemożliwia samozapylenie
Pokolenie Rodzicielskie:
Jeśli na przykład skrzyżował w pokoleniu rodzicielskim, P, rośliny wysokie z niskimi, to potomstwo w pierwszym pokoleniu stanowiły wyłącznie rośliny wysokie.
Pokolenia potomne:
Potomstwo pokolenia rodzicielskiego powstałe naturalnie lub na drodze hodowli w wyniku celowego krzyżowania roślin lub zwierząt. Pokolenia potomne są oznaczane symbolem F (łac. filia = córka, filius = syn). Pierwsze pokolenie potomne oznacza się symbolem się F1, potomstwo tego pokolenia – F2 itd.