Prosze o jak najszybsze odpowiedzi to tych trzech podpunktów;)
1-kto jest podmiotem lirycznym w tym wierszu?
2-Nastrój wiersza.
3-wypisz porównania.

Staff Leopold-Odys

Niech cię nie niepokoją
Cierpienia twe i błedy
Wszędy są drogi proste
Lecz i manowce wszędy

O to chodzi jedynie,
By naprzod wciąż iść śmiało,
Bo zawsze się dochodzi
Gdzie indziej niż sie chciało

Zostanie kamień z napisem:
Tu leży taki i taki
Każdy z nas jest Odysem,
Co wraca do swej Itaki

1

Odpowiedzi

2009-10-27T13:20:09+01:00
Podmiotem lirycznym jest osoba która udziela wskazówek jak żyć
Nastrój wiersza jest radosny, podnoszący na duchu a jednocześnie moralizatorski i skłania do refleksji.
Ja liryczne porównuje ludzi do Odysa gdyż każdy tak jak on zmierza do wyznaczonego celu choć nie zawsze jest to prosta droga