1*) Jednorodny walec toczy się bez poślizgu z szybkością v = 3m/s. Znajdź całkowitą energię kinetyczną walca. Masa walca m=2 kg a jego promień R= 30 cm.


2*) Wiedząc, że moment bezwładności kuli dla osi przez środek wynosi 2/5 mR2 wyznacz moment bezwładności dla osi stycznej do kuli.3*) Jaki jest stosunek energii kinetycznej obrotowej do energii kinetycznej ruchu postępowego dla walca jednorodnego toczącego się bez poślizgu?

PROSZĘ O NIE PISANIE GŁUPOT. AKTUALNE DO 21.03.10
DAJĘ NAJ

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-19T04:11:38+01:00
Witaj
1.
dane v=3m/s, m=2kg, R=30 cm = 0,3m, J =0,5mR2
........warunek bezpoślizgowości v = w*R
szukane Ekc

Ekc = Ek post. + Ek obr.
Ekc = 0,5m*v2 + 0,5J*w2 = 0,5mv2 + 0,5*0,5m*R2*w2 = 0,5mv2 + 0,25mv2
Ekc = 0,75mv2 wynosiła całkowita energia kinetyczna walca.

2.
dane Jo=0,4mR2, d=R
szukane J

z prawa Steinera
J = Jo + md2 = 0,4mR2 + mR2 = 1,4mR2

Moment bezwładności kuli względem osi stycznej do kuli wynosi 1,4mR2.


3.
Na podstawie zadania 1) Ek obr/Ek post. = 0,25mv2//0,5mv2 = 1/2

Szukany stosunek Ek obr / Ek post. = 1 : 2

.................................pozdrawiam

PS. W razie wątpliwości - pytaj.


1 5 1