Podkreśl nazwę grupy, która nie należy do pochodnych węglowodorów:
A Alkohole
B Estry
C Alkany
D Kwasy karboksylowe

Który ze związków nie jest pochodną propanu?
A Glicerol
B propianian sodu
C propanol
D kwas masłowy

Pochodna pentanu to...

Zaznacz właściwość, która nie jest cechą alkoholu metylowego:
A Barwi uniwersalny papierek na niebiesko
B Jest silnie trująca
C Spala się niebieskim płomieniem
D Bardzo dobrze rozpuszcza się w H20

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T19:13:06+01:00
2010-03-18T19:18:43+01:00

A Alkohole -OH grupa hydroksylowa
B Estry -COO grupa estrowa
C Alkany
D Kwasy karboksylowe COOH grupa karboksylowa

wiec odp C

Który ze związków nie jest pochodną propanu?
A Glicerol C3H5(OH)3
B propianian sodu C2H5COONa
C propanol C3H7OH
D kwas masłowy C3H7COOH

odp D

Pochodna pentanu to C5H11OH, C4H9COOH,

Zaznacz właściwość, która nie jest cechą alkoholu metylowego:
A Barwi uniwersalny papierek na niebiesko
B Jest silnie trująca
C Spala się niebieskim płomieniem
D Bardzo dobrze rozpuszcza się w H20

odp A

2 4 2