Odpowiedzi

2010-03-18T19:23:21+01:00
A=4cm
wysokosc trojkata
h=(a√3):2
h=(4√3):2
h=2√3
promien koła wynosi 2/3 wysokosci trojkata a wiec
r=2/3 razy 2√3
r=(4√3):3
pole kola
P=πr²
P=π[ (4√3):3]²
P=5,(3)π
Odpowiedz
Pole kola wynosi 5,(3)π
2010-03-18T19:26:19+01:00
A=4cm
wysokosc trojkata
h=(a√3):2
h=(4√3):2
h=2√3
promien koła wynosi 2/3 wysokosci trojkata a wiec
r=2/3 razy 2√3
r=(4√3):3
pole kola
P=πr²
P=π[ (4√3):3]²
P=5,(3)π
Odpowiedz
Pole kola wynosi 5,(3)π
2010-03-18T19:27:05+01:00
A- 4 cm
h= a√3/2
h= 4√3/2 = 2√3
r= 2√3/2 = √3
P koła = πr²
P koła = π√3²
P koła = π3 cm²
Odp. Pole koła wynosi 3π cm²

π ≈ 3,14 cm²
P koła ≈ 9,42 cm²