Kwadrat ABCD o współrzędnych A( -3, 1), B( 1, 1), C(1, 5), D( -3, 5). Wyznacz współrzędne obrazu kwadratu ABCD w jednokładności o skali k= -2 względem początku układu współrzędnych. Oblicz stosunek pól czworokąta ABCD do czworokąta A`B`C`D`.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-20T02:04:53+01:00
Kwadrat ABCD o współrzędnych A( -3, 1), B( 1, 1), C(1, 5), D( -3, 5). Wyznacz współrzędne obrazu kwadratu ABCD w jednokładności o skali k= -2 względem początku układu współrzędnych. Oblicz stosunek pól czworokąta ABCD do czworokąta A`B`C`D`.

k= -2

A( -3, 1),obraz A'=(6;-2) mnozymy przez skalę
B( 1, 1), obraz B'=(-2;-2)
C(1, 5), obraz C'=(-2;-10)
D( -3, 5) obraz D'=(6;-10)

stosunek pól =k²
a k=2
czyli mamy: 4
2 5 2