1. Ile papieru potrzebujemy na zrobienie modelu prostopadłościanu o wymiarach - 21cm x 30 cm x 9 cm

3. Jan Matejko namalował obraz BITWA POD GRUNWALDEM, którego rzeczywiste wymiary wynoszą szer. 42,6dm i dł. 9,87m
a) podaj skalę w jakiej przedstawiono obraz na rysunku. 9,87cm x 4,26cm

Daje naj, kto dobrze i najszybciej odpisze !

1

Odpowiedzi

2010-03-18T19:24:29+01:00
Zad.1.
a=21cm
b=30cm
H=9cm

P=2*a*b+2*a*H+2*b*H
P=2*21cm*30cm+2*21cm*9cm+2*30cm*9cm
P=1260cm2+378cm2+540cm2
P=2178cm2(kwadratowych)

odp. Potrzebujemy 2178cm2 papieru.