Odpowiedzi

2010-03-18T19:47:07+01:00
1. FRyderyk
2. Ordona
3. Mickiewicz
4.DziAdy
5. INwokacja
6. STyczniowego
7.PozYtywizm
8. Zemsta
9. RoMea

pytania:
1.Jak miał na imię jeden z przedstawicieli epoki romantyzmu (był kompozytorem)
2. Adam Mickiewicz napisał utwór o tytule "Reduta ..."
3.Podaj nazwisko autora "Pana Tadeusza"
4.Podaj tytuł książki Adama Mickiewicza w której występują duchy
5.Jak nazywa sie wstęp do "Pana Tadeusza"
6.Konczącym wydarzeniem epoki romantyzmu jest upadek ktorego powstania?!
7.Jak nazywa sie następna epoka po Romantyzmie?!
8.Jaki nosi tytuł ksiązka Aleksandra Fredy mowiąca o sporze Cześnika z Rejentem oraz miłości Klary z Wacławem?!
9. K.C Norwid w wierszu "W weronie" rozmyślał nad grobem "... i Juli"
6 4 6
2010-03-18T19:52:13+01:00
1-NAPORU
2- ORIENTALIZM
3-MISTYCYZM
4-GIAUR
5-JOHAN
6-SYNKRETYZM
7-ROZPACZY
8-IRRACJONALIZM
9-MESJANIZM


1. Okres burz i ...
2.zachwyt tradycją arabską, perską, japońską, chińska zaowocował w wielu utworach, a to opisem egzotycznych krajobrazów a to akcją umieszczoną w podwojach tureckich haremów.
3. postawa typowa dla"uduchowionych" przedstawicieli epoki, te pojęcie zakłada możliwośc duchowego kontaktu z bostwem.
4.George Byron napisał ...
5. Jak miał na imie Wolfgang Goethe "Cierpienia Młodego Wertera"
6.połączenie, zmieszanie w jednym utworze kilku rodzajów lub gatunków literackich to...
7. 2 godzina w IV cz. DZIADÓW to godzina...
8.pogląd szczególnie charakterystyczny dla filozofii romantycznej, nakazuje poszukiwać prawdy tylko za pomocą srodków pozarozumowych, takich jak intuicja,przeczucie, wiara
9.przypisywanie jednostce lub nawet całemu narodowi misji posłannictwa wobec ludzkości.
3 5 3