Przetłumacz : ( bardzo prosiłabym o zrobienie. wybiore najlepszą prace :) )

The Edinburgh Miliary Tottoo is popular event. Military bands from lots of different countries play in the grounds of Edinburgh Castle/ Thousands of people come to listen to the bands and milions more watch on TV.
The text is about:
a marching parade
a music festival
a film festival
I was watching this film last weak
When was Anthomy Hopkins born?
What ware you doing yesterday at 10 p.m ?
I didn`t answer the phone because I was having a shower.

1

Odpowiedzi

2010-03-18T19:31:26+01:00
Edynburg Miliary Tottoo jest popularną imprezą. Wojskowe zespoły z wielu różnych krajów odgrywają w uzasadnieniu Edinburgh Castle / Tysiące ludzi przychodzi do słuchania zespołów i miliony więcej ogląda w telewizji. Tekst jest o:
marsz parady
festiwal muzyki
festiwalu filmowego
I Oglądałem ten film ostatnio słabe
Kiedy był Anthomy Hopkins urodził?
Co robisz jutro o 10 wieczorem?
I nie moge odebrać telefonu, bo jestem po prysznicem.