1.Dla spółek osobowych nie jest wymagane minimum kapitału zakładowego, wyjątek to spółka: jaka spółka?
a) komandytowa
b) partnerska
c) komandytowo akcyjna

2. jakie zmiany w bilansie księgowym spowoduje zakup środków trwałych za gotówkę?
a) zwiększenie stanu środków stałych i zmniejszenie stanu środków pienieznych
b)zwiększenie stanu środków stałych i zmniejszenie kapitału własnego
c)zwiększenie stanu środków stałych i zwiekszenie kapitału wlasnego

3. Która z niżej wymienionych pozycji należy do pasywów:
a) środki pieniezne w kasie
b) naleznosci od odbiorców
c) zobowiazania wobec dostawców

4.W bilansie aktywa ułożone są zgodnie z zasadą rosnącej płynności finansowej. Spośród wymienionych składników najniższą płynność finansową mają:
a) zapasy
b) wartości niematerialne i prawne
c) gotówka w kasie

3

Odpowiedzi

2010-03-18T19:22:32+01:00
  • Użytkownik Zadane
2010-03-18T19:25:24+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T19:57:40+01:00
1. - c (komandytowo akcyjna ma minimalną wysokość kapitału zakładowego wynoszącą 50 000zł)

2. - b ( to jest logiczne )

3. - a ( tudzież zysk, kapitał podstawowy oraz zapasowy)

4. - b (wartości niematerialne i prawne - mają jako jedyne zaledwie 3 000 zł, wyszstkie pozostałe ponad 5 000)
1 1 1