Cena benzyny:3,80zł/l cena gazu:1,60zł/l
Montaż instalacji gazowej w samochodzie kosztuje 2208zł.Samochód spala średnio 7L Benzyny lub 8L gazu na każde 100km drogi.Oblicz po ilu miesiącach zwrócą się koszty instalacji,jeśli w ciągu miesiąca samochód przejeżdża średnio 2000km. ZAPISZ OBLICZENIA

1

Odpowiedzi

2010-03-18T21:45:06+01:00
Cena benzyny 3,80 zł/l
cena gazu 1,60 zł/l

3,80zł*7l=26,6zł-cena benzyny za 100km
1,60*8l=12,8zł-cena gazu za 100km
26,6*20=532zł-cena benzyny za 2000km
12,8*20=256-cena gazu za 2000km
x256+2208=532x
2208=276x
x=8
Odpowiedź: koszty zwrócą się po ośmiu miesiącach.