A)
-2 : (7 - 11)
b)
6 - (-7) razy (-2)
_______________ to kreska ułamkowa
-4
c)
(-2 - 4) razy (-6) : (-3) do kwadratu
d)
(-3) razy (-2 - 10) -5
________________________
7 - 9
e)
(-2) do potęgi 3 + 45 : (-3) do ptęgi 2
f)
15 - (-2) razy 4 + 5 - 2
_____________ ___
-11 + 4 2 - 3
g)
(-2) razy 1 - 4
___
4
h)
12 - 20 razy 3
______
2
i)
-8 + 4 razy 6
_____ _
3 -1 + 3

1

Odpowiedzi

2009-10-27T14:09:21+01:00
A)-2
b)-2
c)-24
d)20,5
e)12
f)26/28
g) 1,5
h)-48
i)16/5