ZAD 1
Opisz za pomocą równania algebraicznego
a) kwotę, jaką zapłacono za w kg ziemniaków po 0,80 zł za kilogram
b) pole trójkąta o podstawie długości p i wysokości w
c) sumę trzech kolejnych liczb całkowitych, z których najmniejsza jest równa a
d) kwotę jaką Tomek zapłcił za zakupy jeśli kupił 5 butelek po w zł dwa jogurty po t zł oraz 20 dag szynki po 5 zł za kilogram
Czy zapisane wyrażenie jest jednomianem ?
ZAD 2
Zredukuj wyrazy podobne
a) 12-4a+5b-7-(-5a)-4b-5
b)5a³-2ax³+2ax³-a³x-4a³
c)-(3x+3)-[-(5x-5)+(4x-4)]
d)4x²y-2xy²+3xy+¹/₄x²y+8yx-12y²x

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T19:28:59+01:00
ZAD 1
Opisz za pomocą równania algebraicznego
a) kwotę, jaką zapłacono za w kg ziemniaków po 0,80 zł za kilogram

0,8w

b) pole trójkąta o podstawie długości p i wysokości w

pw
---
2

c) sumę trzech kolejnych liczb całkowitych, z których najmniejsza jest równa a

a+a+1+a+2=3a+3

d) kwotę jaką Tomek zapłcił za zakupy jeśli kupił 5 butelek po w zł dwa jogurty
po t zł oraz 20 dag szynki po 5 zł za kilogram

5z+2t+0,2*5=5z+2t+1

Czy zapisane wyrażenie jest jednomianem ?

nie

ZAD 2
Zredukuj wyrazy podobne
a) 12-4a+5b-7-(-5a)-4b-5 = 12-4a+5b-7+5a-4b-5=a+b
b)5a³-2ax³+2ax³-a³x-4a³=a³-a³x
c)-(3x+3)-[-(5x-5)+(4x-4)]=-3x-3-[-5x+5+4x-4]=-3x-3+5x-5-4x+4=-2x+1
d)4x²y-2xy²+3xy+¹/₄x²y+8yx-12y²x=4x²y+¹/⅖x²y-14y²x+11xy