A) Dwie mapy pokazują ten sam pbszar jedna mapa ma skalę
1:250.000 a druga 1: 300.000. Która mapa ma większy wymiar.

b)Dwa plany mają jednakowe wymiary .Jeden plan sporządzono w skali 1:5000 a drugi w skali 1: 8000. Na którym planie pokazano większy obszar ?

Zad 6 str 48 Matematyka z plusem 6 klasa podstawówki

1

Odpowiedzi

2009-10-27T14:05:28+01:00