Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T19:29:21+01:00
A)5x-10+2x=7x-10
b)-8y-4+y=-7y-4
c)5y-3y+3=2y+3
d)3x-1+1+x=4x
e)-3x+21-x-2=-4x+19
f)-x-2-6x+12+2x-2=-5x+8

będzie naj ? ;))
2010-03-18T19:29:28+01:00
A) 5(x-2)+2x=
5x-10+2x=
7x-10

b) -4(2y+1)+y=
-8y-4+y=
-4-7y

c) 5y-3(y-1)=
5y-3y+3=
2y+3

d) (12x-4):4+1+x=
3x-1+1+x=
4x

e) -3(x-7)-(x+2)=
-3x+21-x-2=
-4x+19

f) -(x+2)-3(2x-4)+2(x-1)=
-x-2-6x+12+2x-2=
-7x-4+12+2x=
-5x+8
1 5 1
2010-03-18T19:31:34+01:00
A. 5(x-2)+2x=5x-10 +2x = 7x -10
b. -4(2y+1)+y=(-8y) - 4 +y = (-7y)-4
c. 5y-3(y-1)= 5y -3y +3 = 2y + 3
d. (12x-4):4+1+x=3x-1 +1 + x = 4x
e. -3(x-7)-(x+2)=(-3x) +21 -x -2 = (-4x) + 19
f. -(x+2)-3(2x-4)+2(x-1)=(-x) -2 -6x +12 +2x -2 =(-5x)+8
ufffff
Pozdro