Odpowiedzi

2010-03-18T19:28:29+01:00
Angielski: This is the story of a nascent feeling between Jake'iem, crippled war veteran who is sent to the distant planet of Pandora in order to exploit its natural riches, and one of the tribe Na'avi - peacefully inclined humanoid inhabitants of the planet's wild, which have a very developed language and their own culture.


Polski:Jest to opowieść o rodzącym się uczuciu pomiędzy Jake'iem, kalekim weteranem wojennym, który zostaje wysłany na odległą planetę Pandorę w celu eksploatacji jej naturalnych bogactw, a jedną z plemienia Na'avi - pokojowo usposobionych humanoidalnych mieszkańców dzikiej planety, które mają bardzo rozwinięty język oraz własną kulturę.

Film Avatar
2010-03-18T19:34:42+01:00
"kogel mogel"
Actress of this film-Ewa Kasprzyk, Zdzisław Wardejn, Katarzyna Łaniewska, Jerzy Turek, Ryszard Kotys, Halina Bednarz, Alicja Migulanka.It's Polish film from 1988 year.It's a comedy.I very like this film because polish films are the best.I first watch this film when i have 10 years old.My dad show me it.I watch it with my dad, mum, sister and brother.I recommend this film because it is very funny.

na polski
"kogel mogel"
Aktorzy filmu-Ewa Kasprzyk, Zdzisław Wardejn, Katarzyna Łaniewska, Jerzy Turek, Ryszard Kotys, Halina Bednarz, Alicja Migulanka
Jest to polski film z 1988 roku.To jest komedia.Bardzo lubię ten film ponieważ polskie filmy są najlepsze.Pierwszy raz oglądnołem ten film kiedy miałem 10 lat.Mój tata pokazał mi go.Oglądam go z moim tatą, mamą, siostrą i bratem.Polecam ten film ponieważ jest bardzo śmieszny.

Myśle że się podoba :))