Zad 1
Hrabia barszczyk wezwał swoich poddanych do zebrania grzybów

Ogłaszam Grzybobranie!
Za każdy przyniesiony mi grzyb jadalny zapłacę talara,ale za każdy trujący odbiore 3 talary.

antek przyniósł hrabiemu 50 grzybów i zarobił 18 talarów .Ile zebrał grzybów jadalnych,a ile trujących?

zad 2
Szymon zdobył 54pkt ze sprawdzianu składającego się z 15 zadan. Za każdą dobrą odpowiedź otrzymał 5 pkt a za złą lub brak odp.tracił 2pkt .Ile zadan rozwiązał prawidłowo ?

zad 3
Zuzia ma na świadectwie 12 ocen ,same 4 i 5. Srednia jej ocen wynosi 4.75. Ile 5 ma zuzia na świadectwie ?

zad 4
Srednia temperatura pierwszych dwunastu dni grudnia wyniosła 3stopnie C a pierwszych 13 dni 2 stopnie C .Jaką temperaturę zanotowano 13 grudnia ?


zad 5
Agnieszka i jacek zbierali kasztany.Jacek uzbierał 3 razy więcej kasztanów niż Agnieszka.Gdyby oddał Agnieszce 15 z nich, to oboje mieliby tyle samo kasztanów . Ile kasztanów ma Agnieszka a ile jacek ?

zad 6
Siedziały wróble na strachu na wróble.Początkowo na lewym ramieniu siedziało2 razy wiecej wróbli niż na prawym.potem 4 wróble przeniosły się zlewego ramienia na prawe i wówczas po obu stronach było tyle samo wróbli .Ile wróbli siedziało na strachu na wróble ?

Proszę to na jutroo !!

1

Odpowiedzi

2010-03-18T21:05:31+01:00
1.x-ilosc grzybow jadalnych
50-x ilosc grzybow nie jadalnych

x*1-3(50-x)=18
x*1-150+3x=18/+150
4x=168/:5
x=42

8*3=24

42-24=8

Odp.Antek zebral 42 grzybow jadalny a 8 nie jadalnych.2.x-ilosc poprawnych
15-x ilosc blednych

5*x-2(15-x)=54
5x-30+2x=54/+30
7x=84/:7
x=12

Odp.Szymon rozwiazal 12 zadan prawidlowo.


3.x-ilosc ocen bdb
12-x ilosc ocendb

| <--- kreska ulamkowa


5x+4(12-x) | 12=4 3|4 /*12
5x+48-4x=19|4 * 18
x=9

9*5=45
3*4=12

Odp.Zuzia na swiadectwie miala 9 bdb.

4.-5.x-ilosc kasztanow agi
3x-ilosc kasztanow jacka

3x-15=x+15/+15
3x=x+30/-x
2x=30/:2
x=15
15*3=45
Odp.Aga ma 15 kasztanow a jacek 45.

6.x-ilosc worbli po prawej stronie
x+4=2x-4
x+4=-4-4
-x=-8/:(-1)
x=8

8+4=12

12+12=24

Odp.Na strachu siedzialu 24 wrobli.