Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-10-27T14:39:24+01:00
Teatr jest instytucją kulturalną zrodzoną z potrzeby ludzkich odczuć, doznań i przeżyć. Jej fundamenty powstały w świecie antycznym, poczynając od Małych i Wielkich Dionizji. Rozkwit kultury greckiej, a szczególnie sztuki dramatycznej, dzięki Ajschylosowi, Sofoklesowi i Eurypidesowi, umocnił je, utrwalił i uczynił niezniszczalnymi.Każda z nich obficie czerpiąc ze starożytności wzbogacała dziedzictwo przodków własnymi osiągnięciami, tworząc arcydzieła, które stały się pomnikami kultury nie tylko jednego narodu, ale całego świata. Nazwiska takie jak William Szekspir, Pierre Corneille czy Molier nie wymagają komentarzy. Ich twórczość (z wyjątkiem Szekspira) nadała klasyczny Charakter literaturze europejskiej, wzbogaciła Teatr w Nowe formy przekazu, w różne typy bohatera: arystokraty, szlachcica, mieszczanina, wieśniaka o bardzo różnej osobowości i etyce. Ona też wpłynęła na rozwój i Charakter oświecenia polskiego. To właśnie Obraz tamtego teatru, a jak wygląda Teatr w XXI wieku.
Życie pisze nam scenariusze jakich najmniej się spodziewamy. Każdy z nas odgrywa w życiu rolę, lecz nie nam to decydować czy będzie to postać negatywna czy pozytywna.
1 1 1