Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-27T14:39:36+01:00
H=10m h₁=?
v=8m/s
Zadanie jest stosunkowo łatwe. Należy je rozwiązać korzystając z zasady zachowania energii mechanicznej. W tym przypadku zasada zachowania energii ma następującą postać mgh=mgh₁+mv²/2 równanie dzielimy stronami przez m otrzymujemy gh=gh₁+v²/2 odejmujemy stronami v²/2 i dzielimy przez g
rozwiązanie po przekształceniach ma następującą postać
h₁=h-v²/2g = 10 - 8²/2*10=10-3,2=6,8[m]