Odpowiedzi

2010-03-18T19:37:40+01:00
1.Europejski Trybunał Praw Człowieka jest sądem właściwym do orzekania w sprawach dotyczących wszelkich uszczerbków praw człowieka zapisanych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i protokołach dodatkowych do niej.
2.Na mocy jej postanowień organ ten powołano, i mimo, iż odbywało się to pod auspicjami Rady Europy, Europejski Trybunał Praw Człowieka jest w pełni niezależny.Wyroki ETPC są wydawane formalnie w imieniu całego Trybunału. 3.Jednakże, sprawy rozpoznawane są przez dużo mniejsze, niż 47- osobowe składy sędziowskie.
151 3 151