Za 5 zeszytów i 2 bruliony zapłacono 13 zł. Gdyby cena zeszytu była o 10% wyższa, a cena brulionu o 10% niższa, wówczas ta sama liczba zeszytów i brulionów kosztowałaby 13,50 zł. Oblicz cenę zeszytu i brulionu.

Układy równań
Metoda przeciwnych wspóczynników

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T21:46:17+01:00
X- cena zeszytu
y - cena brulionu
x + 10%x= 1,1x - cena zeszytu po podwyżce
y - 10%y= 0,9y - cena brulionu po obniżce

5x + 2y =13
5×1,1x + 2× 0,9y = 13,5
Rozwiązujemy układ równań
5x + 2y = 13 / ×(-9)
5,5x + 1,8y = 13,5 / ×10

-45 x - 18y = - 117
55x + 18y = 135 dodajemy stronami

10x=18 /:10
x= 1,8
wstawiamy do jednego z równań
5×1,8 + 2y = 13
2y = 13 - 9
2y = 4 /:2
y = 2
odp. Zeszyt kosztuje 1,80 zł a brulion 2 zł.