Na jutro pilne!;**


1.Opisz przemiany energii mechanicznej
a) piłka rzucona pionowo do góry. Pomiń opór powietrza
b) klucza zawieszonego na nici i wykonującego ruch wahadłowy
c) układu proca - kamyk podczas wystrzelenia kamyka.
2. Przeczytaj poniższe zdania i rozstrzygnij które, które z nich są prawdziwe , a które fałszywe.Uzasadnij swój wybór.
a)Przy największym wychyleniu wahadło ma największą energie kinetyczną.
b) ciało posiada energie, jeśli jest zdolne do wykonania pracy
3.Kamień o masie m=2kg spada swobodnie z wysokości kilkudziesięciu metrów. Oblicz energie kinetyczną kamienia po upływie 2 s od chwili rozpoczęcia spadania. Pomijamy opór powietrza.
4.Aby silnik elektryczny mógł wykonać w czasie jednej sekundy pracę 800J, należy mu dostarczyć w tym czasie energie elektryczną równa 1000J. Oblicz sprawność tego silnika.
5. Uzupełnij poniższą ,,Mapę".
mapka w załączniku

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-19T00:24:21+01:00
1.
a)W momencie rzucenia piłka ma zerową energię potencjalną i maksymalną energię kinetyczną. Podczas lotu w górę energia kinetyczna spada, a potencjalna rośnie. W punkcie na pewnej wysokości prędkość piłki wynosi 0m/s, czyli jej energia kinetyczna również wynosi 0, zaś potencjalna jest równa maksymalnej energii kinetycznej. Podczas spadania znów rośnie energia kinetyczna, by uzyskać swoją wartość maksymalną przy spotkaniu z podłożem.
b)Przy maksymalnym wychyleniu energia kinetyczna klucza wynosi 0 a potencjalna osiąga wartość maksymalną. Kiedy klucz jest w pozycji prostopadłej do podłoża podczas swego ruchu, jego energia kinetyczna przyjmuje wartość maksymalną równą maksymalnej wartości energii potencjalnej.
c)Energia sprężystości gumki procy zamienia się w energię kinetyczną, która powoduje lot kamyka.

2.
a)Przy największym wychyleniu wahadło ma największą energie kinetyczną.

Fałsz. Przy największym wychyleniu wahadło na moment się zatrzymuje, więc jego energia kinetyczna jest równa 0.

b) ciało posiada energie, jeśli jest zdolne do wykonania pracy

Prawda. Energia nieodzownie łączy się z pracą. Wykonując pracę nad ciałem możemy zwiększyć jego energię, równocześnie kosztem energii możemy także wykonać pracę. Ciało którego energia jest równa 0 nie może wykonać pracy.

3.
dane:
m = 2kg
t = 2s
g = 10m/s^2 - przyspieszenie ziemskie
Szukane:Ek

Obliczmy najpierw prędkość ciała swobodnie spadajacego po upływie 2 s:

g = v/t // bo predkość początkowa jest równa 0
v = g*t = 10m/s^2 *2s = 20m/s

teraz liczymy energię kinetyczną:
Ek =(mV^2)/2 = [2kg*(20m/s)^2]/2 = 800/2 = 400 J

Odp. Energia kinetyczna kamienia po upływie 2 sekund wynosi 400J.

4. n - sprawnośc
n = 800J/1000J *100% = 80 000%/1000 = 80 %

Odp. Sprawność silnika wynosi 80%
5.
ENERGIA
(może być)
potencjalna <--------- ---------> kinetyczna


potencjalna-----> na przykład energia potencjalna książki spoczywającej na stole.
kinetyczna -----> na przykład energia kinetyczna samochodu jadącego autostradą.
16 3 16