Odpowiedzi

2010-03-18T19:47:48+01:00
"Pan Tadeusz" powstał w Paryżu w latach 1832-1834r., powstał na emigracji po powstaniu listopadowym. Świat przedstawiony w "Panu Tadeuszu" dzieje się w Soplicowie, w dworku sędziego.
Epopeja narodowa - określenie przyznawane zwykle jednemu eposowi w literaturze narodowej, dziełu, które na podstawie materiałów historycznych czy tradycji oddaje najwierniej charakterystyczne dla epoki rysy narodu lub jego warstwy, osiągając jednocześnie wysoki stopień srtyzmu. Za epopeję narodową w literaturze polskiej uważa się Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Dla starożytnych Greków z kolei dziełem takim były Iliada i Odyseja, dla Rzymian zaś Eneida.
6 4 6
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T19:53:42+01:00
"Pan Tadeusz" powstał w 1834r. w Paryżu. Utwór miał stać się dla Mickiewicza sposobem na zapomnienie o kłótniach, które toczył z ludźmi pozostającymi na emigracji. Dzięki pisaniu utworu Mickiewicz czuł, że jest bliżej kraju.

Akcja toczy się na Litwie, w dworku Sopliców, zamku Horeszków, Dobrzynie i karczmie.
Wydarzenia przedstawione są w różnych strefach czasowych:
•Czas teraźniejszy- 1811-1812
•czas przeszły bliższy -1791 (okres Sejmu Czteroletniego, Konstytucji 3Maja- historia Jacka Soplicy i Horeszki)
•czas przeszły dalszy- historia Dobrzyńskich- potop szwedzki- XVII wiek
•czas przyszły- marzenie o likwidacji analfabetyzmu i powszechności literatury, uwłaszczenie chłopców- 1864r.

Epopeja narodowa- utwór mający szczególne znaczenia dla narodu.Wydarzenia przedstawione na tle wydarzeń historycznych i społecznych. Pisana patetycznym stylem. (tu inwokacja, koncert Jankiela) i realistycznym ( opis przyrody i obyczajów).
6 3 6