5.Przerwa świąteczna rozpoczęła się 21 grudnia i trwała do Nowego Roku.
a) Ile dni trwała przerwa świąteczna ?
b) Połowę przerwy świątecznej Janek był w Tatrach Ile to dni ?
c) Ile niedziel mogło być podczas pobytu Jankaw górach ?

6. W klasie 6a jest 32 uczniów, a w klasie 6b o 4 uczniów mniej.
a) iLE uczniów jest w klasie 6b ?
b) Ilu uczniów jest łączniew obu tych klasach ?
c) Jaką częsć uczniów tych klas szóstych stanowią uczniowie klasy 6a ?
d) Jaką część uczniów tych klas szóstych stanowią uczniowie klasy 6b ?
7. W szkole podstawowej w klasach szóstych jest 92 uczniów w piątych jest o ośmiu uczniów mniej niż w klasach szóstych, w czwartych o 13 uczniów więcej niż w szóstych, a w klasach 1, -3 jest trzy razy tylu uczniów co w klasach szóstych
a) Ilu uczniów jest w klasach piątych ?
b) Ilu uczniów jest w klasach czwartych ?
c) o ILU więcej uczniów jest w klasach czwartych, piątych i szóstych razem,niż w klasach młodszych ?
d) Ilu uczniów jest w tej szkole ?

2

Odpowiedzi

  • km09
  • Rozwiązujący
2010-03-18T19:55:50+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T19:56:49+01:00
5.
a) od 21 do 1 stycznia jest 12 dni, czyli tyle trwała przerwa świąteczna.
b) połowa z 12 = 6, czyli tyle Janek był w Tatrach.
c) Mogła to być tylko jedna niedziela.

6. W klasie 6a jest 32 uczniów, a w klasie 6b o 4 uczniów mniej.
a) 32-4=28 6b
b) 32+28=60 -6b i 6a
c) Jaką częsć uczniów tych klas szóstych stanowią uczniowie klasy 6a ?
d) Jaką część uczniów tych klas szóstych stanowią uczniowie klasy 6b ?

7. W szkole podstawowej w klasach szóstych jest 92 uczniów w piątych jest o ośmiu uczniów mniej niż w klasach szóstych, w czwartych o 13 uczniów więcej niż w szóstych, a w klasach 1, -3 jest trzy razy tylu uczniów co w klasach szóstych
a) 92-5=87 - V klasa
b) 92+13=105 -IV klasa
c) 92+87+105=284
284-276(bo 92*3=276)= 8-tyle jest więcej uczniów w klasach starszych
d) 92+87+105=284
7 4 7