Odpowiedzi

2010-03-20T01:44:08+01:00
Oblicz pole trójkąta ograniczonego prostą y=-3x+2
oraz osiami układu współrzędnych.

punkt przecięcia z osią y to (0;2)
z osią x to -3x+2=0
-3x=-2
x=2/3
(2/3;0)

czyli a=2/3
h=2
P=1/2*2/3*2
P=2/3 j²