Odpowiedz na pytania:
1. Czy ktoś obserwując całe twoje życie szkołe dom spotkania z przyjaciółmi mógłby zadziwić się twoją codzienna miłościa do boga?
2. Czy codzienna modlitwa jest jedynie odmawianiem pacierza, czy raczej autentyczną prośbą do Boga o przemianę życia zgodnie z ewangelią?
3. Czy jestem człowiekiem, w którym mieszka cisza, światło, który wie czego chce- który chce żyć z Bogiem.

1

Odpowiedzi

2010-03-18T19:48:35+01:00
1. Czy ktoś obserwując całe twoje życie szkołe dom spotkania z przyjaciółmi mógłby zadziwić się twoją codzienna miłościa do boga?
- Nie.

2. Czy codzienna modlitwa jest jedynie odmawianiem pacierza, czy raczej autentyczną prośbą do Boga o przemianę życia zgodnie z ewangelią?
- Modląc się nie klepię wykutych na pamięć regułek, ale rozmawiam z Bogiem. Zawsze prosze, przepraszam i dziękuję za coś, co się wydarzyło.

3. Czy jestem człowiekiem, w którym mieszka cisza, światło, który wie czego chce- który chce żyć z Bogiem.
- Nie, nie wiem jeszcze czego chcę. Przez ok. 3 lata miałam bardzo duże wątpliwości co do wiary i religii. Powoli dociera do mnie cała prawda o niej i staram się żyć lepiej.