Z kawałka plasteliny ulepiono ostrosłup prawidłowy czworokątny o krawędzi podstawy 2cm i wysokości 6cm. następnie z tego samego kawałka plasteliny ulepiono sześcian. krawędź tego sześcianu ma długość:
A. 2cm
B. 3cm
C. 2√2 cm
D. 2√3cm


zad 2

dorosły człowiek wykonuje średnio 12 oddechów na minutę, każdorazowo wydychając około 0,5dm3 powietrza. uzupełnij tabelę przedstawiającą skład chemiczny powietrza i oblicz ile dm3 tlenu ,,zużywa" człowiek w ciągu jednej godziny.

1

Odpowiedzi

2010-03-18T20:03:45+01:00
1.

v ostrosłupa=⅓a²h=⅓×2²×6=8cm²
v sześcianu=a³
a³=8cm³
a=∛8
a=2cm

odp.A jest prawdiłowa


2.
ilośc oddechów na minutę:12
ilośc oddechów na godzinę:12*60=720

1odech - o.5 dm3
720 oddechów - x x=360dm3

wdychany tlen 20,95%
wydychany tlen 16,40%
zuzyty tlen 20,95%-16,40%=4,55%

4,55% * 360 dm3 = 0,0455 * 360 dm3 = 16,38 dm3

ODP. człowiek w ciągu godziny zuzywa 16,38 dm3 tlenu
1 5 1