Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-19T14:27:12+01:00
K2CO3 + Ba(NO3)2 -> 2KNO3 + BaCO3
2K+ + Co3 2- + Ba2+ + 2NO3- -> 2K+ + 2NO3- + BaCO3
Ba2+ + CO3 2- -> BaCO3

2(NH4)3PO4 + 3Ba(NO3)2 -> 6NH4NO3 + Ba3(PO4)2
6 NH4+ + 2 PO4 3- + 3Ba2+ + 6NO3- -> 6NH4+ + 6NO3- + Ba3(PO4)2
3Ba2+ + 2PO4 3- -> Ba3(PO4)2

2(NH4)3PO4 + 3CuSO4 -> 3(NH4)2SO4 + Cu3(PO4)2
6NH4+ + 2PO4 3- + 3Cu2+ + 3SO4 2- -> 6NH4+ + 3SO4 2- + Cu3(PO4)2
3Cu2+ + 2PO4 3- -> Cu3(PO4)2

(NH4)3PO4 + AlBr3 -> 3NH4Br + AlPO4
3NH4+ + PO4 3- + Al3+ + 3Br- -> 3NH4+ + 3Br- + AlPO4
Al3+ + PO4 3- -> AlPO4

Ba(NO3)2 + CuSO4 -> BaSO4 + Cu(NO3)2
Ba2+ + 2NO3- + Cu2+ + So4 2- -> BaSO4 + Cu(NO3)2
Ba2+ + SO4 2- -> BaSO4
32 4 32
wytłumaczył byś o co mniej więcej chodzi?