Przetłumacz na angielski pilne!! tylko nie za pomocą translatica i translate i takich innych podobnych . Daję naj

Waluta Euro
Euro, EUR, €, nazwa wspólnej waluty Europejskiej obowiązującej obecnie w 16 krajach Unii Europejskiej: Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburgu, Niemczech, Portugalii, Włoszech, Słowenii, Cyprze, Malcie, Słowacji, a także w Monako, Watykanie, San Marino. Kraje te tworzą tzw. strefę euro zwaną potocznie Eurolandem.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T19:57:22+01:00
Euro currency
Euro , Eur, €, the name of the common European currency, which is used in sixteen countries of European Union : Austria, Belgium, Finland, France, Greece, Spain, Holland, Ireland, Luxembourg, Germany, Portugal, Italy, Slovenia, Cyprus, Malta, Slovakia, and as well in Monaco , Vatican, San Marino.These countries make an Euro area, which is called Euroland.
2010-03-18T20:40:25+01:00
The Euro Currency
Euro, EUR, €, the name of a common european currency that is currently used in 16 countries of EU (European Union): Austria, Belgium, Finland, France, Greece, Spain, Holland, Ireland, Luxembourg, Germany, Portugal, Italy, Slovenia, Cyprus, Malta, Slovakia and also in Monaco, Vatican, San Marino. These countries form a so-called Euro zone which is colloquially called Euroland.