Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T20:05:17+01:00
Pc = 2Pp + Pb

Pp = (a+b)*h/2

Pitagorasem obliczamy h:

c²=h²+ (a+b)*h/2
h²= 4² - (10-6/2)²
h²=16-4
h²= 12
h= √12
h= 2√3 cm

Pp= (10+6)*2√3/2
Pp= 16* 2√3/2
Pp= 16√3 cm²

Pb składa się z 4 prostokątów.

Pb₁= 10*20
Pb₁= 200 cm

Pb₂= 4*20
Pb₂= 80 cm

Pb₃= 6*20
Pb₃= 120 cm

Pb₄= 4*20
Pb₄= 80 cm

Teraz sumujemy wszystkie pola boczne.

Pb= 200 cm+ 120 cm+ 80 cm+ 80 cm
Pb= 480 cm²


Pc= 2*Pp + Pb
Pc= 2*16√3 + 480 cm²
Pc= 32√3 +480 cm²

odp. Pole całkowite wynosi 32√3 + 480 cm².