1) w 1kg wody morskiej z Bałtyku jest 1,2 dag soli, a w 1kg wody z Morza Martwego jest 2,7dag soli. Ile wody trzeba odparowac z 10kg wody z Morza Bałtyckiego, żeby otrzymac zasolenie tej wody takie, jak w Morzu Martwym?

2) O godzinie 12 wskazówki zegara pokrywają się. Oblicz po jakim jakrótszym czasie wskazówki zegara znów się będą pokrywac.

3) Z okazji Dnia Wiosny uczniowie klasy III postanowili pojsc do teatru. Zakupiono 14 biletów na parterze, 12 biletów na balkonie oraz2 wejsciówki. Za wszystkie bilety zapłacono 732 zł. Oblicz cenę biletu na parterze, jeżeli cena biletu na balkonie jest o 20% niższa od ceny biletu na parterze, a cena jednej wejsciówki stanowiła połowę ceny biletu na balkonie

4) Różnica najdłuższej rzeki świata Nilu i najdłuższej rzeki Europy Wołgi jest równa 3007 km, a suma ich długosci jest o 383 km dłuższa od 10 do potęgi 4 km. Oblicz długosc każdej z tych rzek.

5) Jeżeli do 5 l kwasu dolejemy 2,5 l wody to otrzymamy kwas o stęzeniu mniejszym niż 4%. Jakie mogło byc stezenie tego kwasu?

6) Gdy do naczynia w kształcie prostopadłoscianu wlano 6 l płynu to płyn ten w calosci nie zmiescil sie w tym naczyniu. Jaka może byc wysokosc tego naczynia, jezeli powierzchnia jego dna jest równa 3 dm kwadratowe?

Zadania te muszą byc wykonane za pomocą zastosowania równan i nierównosci do zadan tekstowych


Proszę o pomoc!!!!!!!!!!!!!!!!!

1

Odpowiedzi

2009-10-28T16:44:34+01:00