Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T19:53:21+01:00
Panowała tam Blokada Leningradu czyli spór pomiędy państwami dróch państw będących większością podczas drugiej wojny śwaitowej Związku Radzieckiego ( (ZSRR) i II Rzeszy ( Niemcy ) .Mimo nastających mrozów Niemcy nie zrezygnowali ze zdobycia miasta i na początku listopada przypuścili udany szturm na miejscowość Tichwin, z której wyruszały transporty z "Drogi życia". 5 grudnia rozpoczęła się radziecka kontrofensywa, której celem było zdobycie Tychwina, co z kolei pozwoliłoby zwiększyć dostawy do oblężonego Leningradu. Do 24 grudnia oddziałom Frontu Wołchowskiego w składzie: 4., 52., 59. Armii oraz 2. Armii Uderzeniowej udało się odbić Tychwin i wyprzeć Niemców za rzekę Wołchow.

Podczas trwającego blisko 900 dni oblężenia Leningradu w wyniku głodu, mrozu, bombardowań i ostrzału artyleryjskiego życie straciło prawdopodobnie ponad milion osób, choć oficjalne źródła radzieckie mówią o 670 tysiącach ofiar.