Oblicz
a) (3√3-2√2)²=
b)wyznacz 210% wartosci wyrazenia

[ (⅔) ]° - 3⅓× (1⅔)⁻²+ 2⁻³×16⁰,²⁵=

zad 2

rozwiaz rownania potegowe i pierwiastkowe

a) x⁵= ¹/₃₂

b) x⁻³=¹/₂₇
c) √3x-5 =2 (cale pod pierwiastkiem 3x-5 )
d) 2√x-2 = x-5 (cale pod pierwiastkiem x-2)

zad.3
oblicz
a) log ₂ ¹/64
b) log ₇ 7³
c)log₄/₃ x =-3

1

Odpowiedzi

2010-03-19T11:18:53+01:00
Zad 1:
a) (3√3-2√2)²=(3√3)²-2*3√3*2√2+(2√2)²=27-12√6+8=35-12√6