A) Al + Cl2 ~~ .......l

b) ...... + ....... ~~ P2O3

c)...... +.......... ~~ Fe2S3

d) Ag2O ~~ ........+..........

e) CuO + C ~~ ........+CO2


a) rozkład tlenku azotu I

b) redukcja tlenku miedzi (II) wodorem

c) redukcja tlenku cynku glinem

d) spalanie magnezu w tlenie

2

Odpowiedzi

2012-08-03T13:19:05+02:00

A)2Al+3Cl2-->2Al2Cl3

B)4P+3O2-->2P2O3

C)3S+2Fe-->Fe2S3

D)2Ag2O-->4Ag+O2

E)2CuO+C-->2Cu+CO2

 

A)rozkład tlenku azotu(I)

2N2O-->2N2+O2

B)redukcja tlenku miedzi wodorem

CuO+H2-->Cu+H2O

C)redukcja tlenku cynku glinem

3ZnO+2Al-->3Zn+Al2O3

D)spalanie magnezu w tlenie

2Mg+O2--temp-->2MgO

Redukować inne pierwiastki można za pomocą wodoru, węgla i metali ale tylko niektórymi. A jak chodzi o reakcje spalania to tylko dodajesz tlen i powstaje tlenek metalu badz nie metalu a następnie dobierasz współczynniki.

2012-08-03T14:00:25+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

Zadanie 1.

 

a) 2Al + 3Cl₂ ⇒ 2AlCl₃

 

b) 4P + 3O₂ ⇒ 2P₂O₃

 

c) 2Fe + 3S ⇒ Fe₂S₃

 

d) 2Ag₂O ⇒ 4Ag + O₂

 

e) 2CuO + C ⇒ 2Cu + CO₂

 

 

Zadanie 2.

 

a) 2N₂O ⇒ 2N₂ + O₂

 

b) CuO + H₂ ⇒ Cu + H₂O

 

c) 3ZnO + 2Al ⇒ 3Zn + Al₂O₃

 

d) 2Mg + O₂ ⇒ 2MgO

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam :)