Zapisz i rozwiąż odpowiednie równania(proszę z obliczeniami).!!
a)Liczba o 15 większa od x jest równa 70.
b)Liczba 87 jest 2 razy większa od liczby x.
c)Liczba 3 razy mniejsza od x jest równa 12.
d)Liczba o 5 większa od x i dwukrotność liczby x +1 są równe.
e)Jaka to liczba,której 12% wynosi 6.?
f)Liczbę y zmniejszono o 14% i otrzymano 40,42.znajdź liczbę y.
g)Liczba o 10% większa od pewnej liczby a jest równa 143.Znajdź liczbę a.
h)Liczba o 110% większa od liczby x jest równa o 23,1.Znajdź liczbę x.


(Z obliczeniami proszę.!!)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T20:07:57+01:00
A. x+15=70 | -15
x= 55

b. 87=2x| :2
x=43,5

c. x:3=12 | *3
x=36

d.Liczba o 5 większa od x i dwukrotność liczby x +1 są równe
(x+5)= 2(x+1)
x+5=2x+2 |-2x
-x+5=2|-5
-x=-3 |* (-1)
x=3

e.12 % = 6
100 % = x
12x = 600
x = 50

f. Liczbę y zmniejszono o 14% i otrzymano 40,42.znajdź liczbę y.
y - 14/100y =40,42
100/100y - 14/100y = 40,42
76/100y=40,42 |*100
76y=4042 | 76
y=53,`8

g. 10/100a + a =143
110/100a=143 |*100
110a=143 | :110
a= 143/110

h. )Liczba o 110% większa od liczby x jest równa o 23,1.Znajdź liczbę x.
110/100x + x = 23,1
210/100x=23,1 |*100
210x=2310|:210
x= 2310/210