Odpowiedzi

2010-03-18T20:05:22+01:00
..9 maja uważany jest za Dzień Unii Europejskiej? Tego dnia w 1950 Robert Schuman ogłosił plan utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali
.symbolem wspólnej waluty UE euro jest grecka litera epsilon przecięta dwiema równoległymi liniami poziomymi?
...dwanaście złotych gwiazd rozłożonych w okręgu na lazurowym tle flagi Unii Europejskiej symbolizuje jedność wszystkich obywateli Unii, a ich liczba nawiązuje do starożytnej symboliki liczby 12 oznaczającej perfekcję i całość?
..maskotka Unii Europejskiej nosi imię najjaśniejszej gwiazdy na niebie Syriusza? Jest nią niebieska, uśmiechnięta stonoga, która w każdym kraju występuje ubrana w charakterystyczne dla niego elementy narodowe.
..Unia mimo, że z nazwy Europejska, posiada terytoria również w Afryce, Ameryce Południowej, Ameryce Północnej i Azji. Graniczy lądowo z takimi krajami jak Brazylia czy Maroko?
..Polacy nie mogą jeszcze pracować w Niemczech, Austrii, Liechtensteinie i Szwajcarii?
wprawdzie w ww państwach Polacy nie mogą byc zatrudnieni to jednak mogą bez problemu założyć w nich firmę, bądź pracować na umowie o samozatrudnieniu?
...w 2016 jedno z polskich miast otrzyma tytuł Europejskiej Stolicy Kultury?
...co roku odbywają się zawody golfowe- Puchar Rydera, gdzie rywalizują między sobą zespoły Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i Unii Europejskiej?
...mimo, że Majotta nie jest częścią Unii Europejskiej, uczestniczy w wyborach do Parlamentu Europejskiego, a każdy obywatel UE może kandydować tam do władz lokalnych?

mam nadzieję że ci pomorze :)
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T20:29:34+01:00
Mogę Ci podać wszystkie daty z UE gdyż chodzę do klasy europejskiej. ;) i jej cele ;)
DATY:
1946-zapewnienie pokoju między zwycięskimi i pokonanymi narodami Europy
1950-plan R.Szumana-propozycja utworzenia EWWiS
1951-podpisanie Traktatu Paryskiego 6 państw(Belgia, Francja, Włochy, Holandia i Luksemburg) powołują EWWiS
1952-powstanie EWWiS - rozpoczęcie działalności
1957-podpisanie Traktau Rzymskiego(powstanie EWG i EWWA-Eutoatom)
1960-rodzi się Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu(EFTA) obejmujące kraje Zachodniej Europy nie należące do EWG
1968-powstaje Unia Celna: wszystkie cła importowe między szóstką krajów EG zostają zniesione
1979-utworzenie Europejskiego Systemu Walutowego-ECU
1973-wstąpienie Danii, Irlandii i Wielkiej Brytanii do WE
1981-przystąpienie Grecji do WE
1986-przystąpienie Hiszpanii i Portugalii do WE
1989-rozebranie muru berlińskiego, powstanie programu PHARE
1991-podpisanie przez Polskę, Czechy i Węgry układu o stowarzyszeniu ze WE
1992-Traktat z Maastricht-przekształcenie WE w UE, opracowanie symboli UE
1995-przystąpienie do UE Austrii, Szwecji i Finlandii
1997-podpisanie Traktatu Amsterdamskiego, którego celem jest reforma instytucji unijnych
1999-planowane wprowadzenie wspólnej waluty EURO
2001-podpisanie Traktatu Nicejskiego
2002-wprowadzenie waluty EURO
2004-przystąpienie do UE 10 nowych państw, w tym Polski

CELE UE:
-swoboda poruszania się
-gwarancja pokoju
-wolność, bezpieczeństwo, sprawiedliwość
-rozwój technologii
-mniej granic...więcej miejsc pracy
-ochrona środowiska

SYMBOLE:
-hymn (Oda do radości)
-waluta EURO
-flaga UE

P.S
Dołączam również ciekawy załącznik ;)
2010-03-18T20:34:43+01:00
Symbole Ue :
dzień europy 9 maja
paszport wino burgrudzkie
flaga 12 gwiazd (liczba apostołow, nadziei i szczęśliwa itp.)
traktrat z maastricht z 1992 r, utworzył UE
waluta euro od 2002 r. (oprócz Szwecji, Danii i Wlk . Brytanii)