Pole podlogi pokoju jest równe 48 m².
a) na planie pokój jest prostokątem o wymiarach 3 cm i 4 cm.
W jakiej skali wykonano ten plan?

b)W jakiej skali wykonano makietkę, na której prostokąt ilustrujący ten pokój ma pole 3 m²?

c) JAkie będą wymiary tego pokoju na planie w skali 1:20?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-20T01:41:28+01:00
Pole podlogi pokoju jest równe 48 m².
a) na planie pokój jest prostokątem o wymiarach 3 cm i 4 cm.
W jakiej skali wykonano ten plan?
3*4=12 cm²
48 m²=48oooo cm²
48oooo:12=40000=k²
k=200
skala 1:200

b)W jakiej skali wykonano makietkę, na której prostokąt ilustrujący ten pokój ma pole 3 m²?
480000:3=160000
k=400
skala 1:400

c) JAkie będą wymiary tego pokoju na planie w skali 1:20?
30cm na 40 cm( patrz a)
1 5 1