Mam do napisania na około 80 słów wypracowanie oczywiście po angielsku na temat : Jak można polepszyć sytuację w moim mieście ? np. sprzątać śmieci, brać udział w różnych akcjach sprzątających świat, jeździć publicznymi środkami transportu itp.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T21:13:07+01:00
I live in the big city of Krakow. Here there is a constant noise, but noise is not only oppress other people. Everywhere the streets are garbage. Colleagues decided to help the environment and create a small social group, which was to help the environment. Together with our gang sprzątaliśmy garbage and helped the city that very love. We decided to display ads to more travel by bicycle or scooter. We decided to plant more trees and shrubs. That our gang saved half the city. We think that people will be with us I really appreciate.