Rozwiń swoje myśli na każdy temat(3 zdania);D

1.Sposoby realizowania miłości przez Kościół.
........................................................
2.Świadectwo Ojca.
........................................................
3.Religijne motywy działalności charytatywnej.
........................................................
4.Sposoby troski o bliźnich.
........................................................

DAM NAJ;)

3

Odpowiedzi

2010-03-18T20:04:03+01:00
1. Spotkania katolickie, pomoc biednym.
2. ----
3. ----
4. Jałmużna, pomoc, datki, modlitwa.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T20:04:13+01:00
1. Nie wiem o co chodzi...
2.Hmm... Bóg dał życie... jak ojciec dziecku.
3.To np. jak Pan Jezus rozmnożył chleb i nakarmił ludzi...
4.Pomoc, rozmowa, rozwiązywanie zadań domowych
2010-03-18T20:51:54+01:00
1. Kościół realizuje swoją miłość poprzez nauczanie katechezami i ewangeliami. Podczas wizyt w domach na kolędzie kapłani błogosławią jego domowników. Pouczają i umoralniają.

2.
Bóg ojciec daje nam świadectwo istnienia poprzez swoją miłość. Oddał życie syna na krzyżu by pozbawić nas grzechu. Przebacza wszytko.

3. Motywem działalności charytatywnej kościoła jest chęć niesienia pomocy bliźniemu. Nie wszyscy są osobami bogatymi i tworzą się różnice społeczne które kościół stara się wyrównać. W końcu Pan Bóg jest miłosierny.

4. Kościół troszczy się na wiele różnych sposobów o bliźnich. Zazwyczaj organizuje różne akcje charytatywne ,ale też zakłada organizacje takie jak Caritas. Do krajów trzeciego świata jeżdzą misjonarze.