A) Al + Cl2 --> .......

b) ...... + ....... --> P2O3

c)...... +.......... --> Fe2S3

d) Ag2O --> ........+..........

e) CuO + C --> ........+CO2


a) rozkład tlenku azotu I

b) redukcja tlenku miedzi (II) wodorem

c) redukcja tlenku cynku glinem

d) spalanie magnezu w tlenie

1

Odpowiedzi

2012-07-22T14:04:54+02:00

Zadanie 1.

 

a) 2Al + 3Cl₂ ⇒ 2AlCl₃

b) 4P + 3O₂ ⇒ 2P₂O₃

c) 2Fe + 3S ⇒ Fe₂S₃

d) 2Ag₂O ⇒ 4Ag + O₂

e) 2CuO + C ⇒  2Cu + CO₂

 

 

Zadanie 2.

 

 

a) rozkład tlenku azotu (I)

 

2N₂O ⇒ 2N₂ + O₂


b) redukcja tlenku miedzi (II) wodorem

 

CuO + H₂ ⇒ Cu + H₂O

c) redukcja tlenku cynku glinem

 

3ZnO + 2Al ⇒ 3Zn + Al₂O₃

d) spalanie magnezu w tlenie


2Mg + O₂ ⇒ 2MgO

 

 

 

 

 

Pozdrawiam :)